Brukermøter fysisk og digitalt 2022

Brukermøter

Program for brukermøter 2022/23, vil bli tilgjengelig nærmere høsten.

Agro brukermøter har som mål å gi økt kjennskap til systemene våre, holde deg oppdatert på regnskap-, skatt- og avgiftsområdet, samt gjøre deg bedre forberedt til regnskapsavslutningen.

I tillegg ønsker vi å skape en arena hvor dere kan komme med spørsmål og forslag, og hente inspirasjon fra andre Agro Økonomi-brukere.

Vi ønsker derfor å fortsette med både digitale og fysiske brukermøter for å nå flest mulig av våre kunder. 

De fysiske brukermøtene vil bli holdt på utvalgte steder og gi god interaksjon mellom deltakerne, samt en hyggelig lunsj og tid til litt småprat i pausene.
For dere som ikke har mulighet til å delta på de fysiske brukermøtene så vil Geir Bjerkestrand  holde et par digitale brukermøter med samme innhold som ved de fysiske brukermøtene. Vi oppfordrer også ved disse møtene til å stille spørsmål og ha et interaktivt møte.

Vel møtt, enten fysisk eller digitalt.Datoer for digitale brukermøter 2022