PROJECT NAME


Budsjett i kombinasjon med regnskap er et nyttig styringsverktøy i den daglige driften.
Hovedfunksjonene i Agro Budsjett er: Budsjettering, Avdeling og prosjekt, samt Rapporter. Fører du regnskap i Agro Økonomi øker du nytteverdien av regnskapsutskriftene ved å også benytte programmet til budsjettering.

Agro Budsjett lar deg adressere problemene dine før de blir et problem
Resultatrapportene sammenstiller regnskap med budsjett for valgt regnskapsperiode og viser avvik mellom regnskap og budsjett. Det gjør det mye lettere å justere kursen i bedriften din før det blir et problem enn å bli nødt til å rette opp feil som alt er gjort.

Rimelig
Budsjettmodulen koster kun kr. 160,- pr. år, i tillegg til startavgift første året kr. 640,-.

Agrodata sine programmer passer for alle næringer, og er spesielt godt egnet til kombinasjon av flere næringer.