PROJECT NAME


Agro Avstemming er et verktøy for å holde oversikt over, og dokumentere avstemmingen av regnskapet.

Du kan enkelt avstemme konti for balanse, resultat, kunder og leverandører, direkte mot regnskapstallene. Årsoppgaver, avstemmingsskjema lagres digitalt i modulen, og fjerner behovet for en avstemmingsperm.