Informasjon til Agro-kunder som bruker Tripletex lønn og som deltar på lønnswebinar

Lønnsmodulen for Agro-kunder er Tripletex´ lønnsmodul. Det er ingen forskjell i funksjonalitet i lønnsmodulen, enten man er Agro-bruker eller Tripletex-bruker.

Webinarer om Tripletex lønn holdes av Tripletex, og skjermbildene som blir vist kan da avvike noe i forhold til det du ser når du selv kjører lønn fra Agro.

Alle menypunktene er de samme, men de kan ligge et annet sted enn du er vant med. 

Utseende og menyer

Hvis du går inn i modulen Lønn fra Agro lokalt, eller du logger deg inn via agro24.no, så vil skjermbildet se slik ut:

Tilsvarende skjermbilde i Tripletex vil se slik ut:

Forskjellen her er at i Agro ligger menyen øverst i bildet, i Tripletex ligger menyen på venstre side. Alle valgene er de samme. Ved å klikke seg inn på f.eks Lønn i Agro, så vil denne menyen komme opp:

Her ser vi at valgene er akkurat de samme som vi ser i bildet av Tripletex litt lenger opp.

Ansatte

En annen forskjell er hvor vi finner de ansatte. I Agro er det et eget menyvalg i toppen av bildet:

I Tripletex finner man ansattoversikt under Selskap i menyen til venstre:

Kontakter

For å finne Kontakter, går du i Agro inn på menyvalget Ansatte, og finner Kontaktoversikten i undermenyen der. Kontakter er som oftest kårfolk, og evt tidligere ansatte som du kun skal utbetale feriepenger til. I Tripletex finner du kontakter under Selskap/Ansatte. Deretter må du klikke på “Flere valg” og huke av for “Vis kontakter med lønnsrapportering”.

Bokføring

I Tripletex blir lønnsbilaget automatisk bokført i systemet straks en trykker på “Opprett” i detaljer på “Lønnsutbetaling under bearbeiding”.

I Agro blir lønnsbilaget automatisk importert når du klikker deg inn i Agro lokalt og menyvalget “Bokføring”. Du vil da få beskjed om at lønnsbilagene er importert. Det er viktig å være klar over at du må innom “Bokføring” for å få automatisk import og bokføring av lønnsbilagene, ellers vil f eks beløpene fra lønn ikke være med i rapportene.