Gratis webinar

Årsoppgjør AS

I dette gratis webinaret vil du lære tips og triks i forbindelse med årsoppgjøret i Agro.

I løpet av en og en halv time vil Geir Bjerkestrand ta dere igjennom følgende:

  • Gjennomgang av årsoppgjør fra ferdige førte bilag til innlevert skattemelding (og årsregnskap for AS)
  • Regnskapsmessige avskrivninger og varelager
  • Skattemessige avskrivninger og varelager
  • Forskjeller
  • Avstemning
  • Dokumentasjon av balansen
  • Rapporter
  • Skattemelding
  • Innsending av skattemelding og årsregnskap

Trykk på ønsket dato for å melde deg på.