Visma kjøper Agro Økonomi

Visma styrker sin posisjon innen programvareløsninger til landbrukssektoren i Norge ved kjøp av Agro Økonomi AS.

Agro Økonomi leverer programvare for økonomi og administrasjon til landbrukssektoren, bedrifter, foreninger og regnskapskontor.
Agro Økonomi er et komplett system med regnskap, faktura, lønn, årsoppgjør, selvangivelse og elektronisk innlevering til Altinn.

-Å bli en del av Visma vil gi programvaren nye muligheter i markedet, og vårt fagmiljø ytterligere kompetanse.
Agro Økonomivil bli tilført nye ideer og nye måter å løse fremtidige utfordringer på.
Våre strategiske tanker og planer for fremtiden er på en meget god måte innfridd for kunder og ansatte gjennom dette oppkjøpet fra Visma.
Vi er overbevist om Agro Økonomi kommer til å ha en positiv utvikling som en del av Visma, fortsetter Fredrik Mork Håskjold, grunnlegger og styreleder i Agro Økonomi.

-Agro Økonomi passer godt inn i Visma sin satsning på programvare for økonomi og administrasjon i Norge, og bidrar til å utvikle Visma som leverandør av komplette løsninger innen landbrukssektoren.
Agro Økonomi vil tilføye vårt fagmiljø ytterligere kompetanse, og vi har sterk tro på at dette vil skape nye muligheter både for Agro Økonomi og Visma, sier Eivind Gundersen, divisjonsdirektør i Visma.

For mer informasjon, kontakt:
Fredrik Mork Håskjold, grunnlegger og styreleder i Agro Økonomi AS, 911 85 775
Eivind Gundersen, divisjonsdirektør i Visma, 932 17 677

Om Agro Økonomi AS
Agro Økomnomi AS er leverandør av programvare for administrasjon og økonomi. Agro Økonomi består av et sentralt administrasjons- og utviklingsselskap i Bergen og to kompetansesenter i henholdsvis Horten og Volda.

Økonomisystemet Agro Økonomi er bygget opp av ni ulike moduler.
Les mer her