Siste oppdateringer

Siste oppdatering laster du ned fra menyvalget Agro|Oppdatere… i programmet ditt.  Dersom du har problem med å benytte programmets innebygde oppdateringsrutine kan du laste ned siste versjon ved å klikke her.

29.03.2019
Agro Økonomi 6.65
* Åpnet for uthenting av forhåndsutfyllinger til skattemelding 2018 fra Altinn.

01.03.2019
Agro Økonomi versjon 6.64.001
* Rettet en feil knyttet til sending av faktura og hurtigpurring i Agro Faktura i lokal versjon. Rettet feil i skattesats for ANS/DA ved skatteberegning og i skjema RF-1233. Det er nå også åpnet for innsending av Skattemelding for personer, men vi anbefaler alle å vente med innsending av denne til forhåndsutfyllingene er klare i slutten av Mars

21.02.2019
Agro Økonomi 6.64
* Årsoppgjørsrutiner for 2018
* Åpnet for innsending av ligningsskjema 2018 til Altinn.
* Endringer i skattemelding for 2017 kan nå sendes inn ved hjelp av RF-1366 for 2017.
* Ved import av avregninger fra Landbrukets Dataflyt kan du nå velge detaljgrad for postering. Valget gjøres i bildet Agro|Oppsett -> Regnskap -> Bokføring. Valget kan overstyres pr. reskontro i bildet Vedlikehold -> Reskontro -> Regnskap.
* Ny næringsoppgave for ANS/DA: RF-1368 Næringsoppgave 5. Denne erstatter næringsoppgave 1 for ANS/DA.

21.12.2018
Agro Økonomi 6.63
* Klargjort for avlønning og fakturering i 2019.
* Foreløpige årsoppgjørsrutiner med oppdateringer iht takseringsregler for 2018 og nye ligningsskjema.

28.11.2018
Agro Økonomi 6.62
* Forbedret håndtering av bilag fra nytt dokumentsenter.
* Åpnet for skattemodulen for år 2018.
* Databehandleravtale for godkjenning.
* Oppdaterte lisensvilkår for godkjenning.

10.09.2018
Agro Økonomi 6.61
* Nytt dokumentsenter med EHF-mottak og mulighet for direkte remittering (betaling) mot bank. I denne versjonen kan nytt dokumentsenter aktivt velges for hver enkelt klient. Dette gjøres i menyvalget ‘Agro|Oppsett -> Dokument -> Innstillinger’, og kryss av for ‘Benytte dokumentsenter i Tripletex’.

27.04.2018
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.60.003
Oppdateringen inneholder følgende nyheter:
* Rettet fordeling av verdsettingsrabatt og gjeldsreduksjon mellom ektefeller ved beregning av formuesskatt.
* Feilrettinger i rutinen for henting av preutfylt skattemelding.
* Utskriftsmulighet av detaljer fra interaktive rapporter.

19.04.2018
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.60
Oppdateringen inneholder følgende nyheter:
* Rettet fordeling av verdsettingsrabatt og gjeldsreduksjon mellom ektefeller ved beregning av formuesskatt.
* Forbedret rutinen for henting av preutfylt skattemelding.
* Nå vises korrigert resultat for 2016 etter fratrekk for biomasse i bildet for Skogbruk i rutinen Tilleggsopplysninger primærnæring’.
* Ved import av avregninger fra Dataflyt vil programmet nå postere betalingen automatisk på neste bilag.
På noen få installasjoner av versjon 6.59 (forrige versjon) oppstod her en feil som gjorde at innsending av ligningsoppgaver til Altinn ble mangelfull. Versjon 6.60 vil sjekke om du har denne feilen, og gi varsel dersom du er rammet. Det er derfor viktig at alle installerer denne oppdateringen så snart som mulig.

03.04.2018
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.59
Oppdateringen inneholder følgende nyheter:
* Åpner for uthenting av forhåndsutfyllinger til skattemelding 2017 fra Altinn.
* Noen rettinger knyttet til deltakeroppgave for ANS/DA.
* Ny rutine for beregning av formuesskatt for enkeltpersonforetak med ‘arbeidende kapital’.
* Retting i skjemaet RF-1177 Landbruk, post 541-554 (tømmerkonto).

28.02.2018
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.58.018
Oppdateringen inneholder følgende nyheter:
* Årsoppgjørsrutiner for 2017
* Åpner for innsending av ligningsskjema 2017 til Altinn.
* Ny rutine for tømmerkonto for skogbruk.

21.12.2017
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.58
Oppdateringen inneholder følgende nyheter:
* Klargjort for lønn og fakturering i 2018
* Foreløpige årsavslutningsrutiner for 2017.

08.12.2017
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.57.005
Oppdateringen inneholder retting knyttet til sending av EHF (elektronisk faktura) med tekstlinjer, samt en retting i rutinen for import av skiftlapper fra Lindholt Taxi.

12.11.2017
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.57
Oppdateringen inneholder nye sikkerhetssertifikat for kommunikasjon med agro24.no, og den må installeres av alle innen 23.11.2017. Etter denne datoen vil ikkje eldre versjoner av programmet kunne kommunisere med agro24.no (nettversjonen). Oppdateringen inneholder ellers følgende nyheter:
* Åpnet skattemodul for 2017 – kan benyttes til forhåndsligning
* Nye regnskapsrapporter på agro24.no
* Forbedringer knyttet til import fra Landbrukets Dataflyt
* Utvidet søkefunksjon under ‘Finn bilag’ i Bokføring. Nytt er søk på fakturanr. og tilgang til alle år.
* Innført standard kostnads- / inntektskonto for reskontro.

16.08.2017
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.55.024
Dokumentsenter i agro24.no er nå tilgjengelig direkte fra menyen i Agro Økonomi.

11.05.2017
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.55.013
Oppdateringen inneholder noen feilrettinger knyttet til skattemeldingen for 2016, deriblandt en viktig retting knyttet til skjema RF-1359. Oppdateringen inneholder også forbedringer i feilhåndteringen ved import av EHF-faktura til regnskap.

12.04.2017
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.55.005
Oppdateringen inneholder noen viktige feilrettinger knyttet til skattemeldingen for 2016. Følgende poster er berørt:
* 3.1.6 Utbytte/utdeling verdipapirfond
* 3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond (aksje- og rentedel)
* 3.3.9 Tap salg verdipapirfond (aksje- og rentedel)
* 3.2 Reisefradrag

06.04.2017
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.55
Oppdateringen åpner for uthenting av forhåndsutfyllinger til skattemeldingen for 2016. I tillegg er her noen viktige feilrettinger knyttet til formuespostene 4.1.4 og 4.1.5 på skattemelingen. Her er også rettet feil i skatteberegningen, knyttet til inntekter/tap av salg og/eller utbytte av aksjer.

13.03.2017
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.54
Oppdateringen åpner for innsending av likningsskjema 2016 til Altinn.

03.02.2017
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.53
Oppdateringen inneholder følgende nyheter:
* Rettinger knyttet til sending og mottak av EHF
* Du kan nå redigere prosjektregister (endre og opprette nye) fra agro24.no
* Det er åpnet for å lage avregning til leverandør i fakturamodulen i agro24.no

23.12.2016
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.52
Oppdateringen inneholder følgende nyheter:
* Klargjort for bruk av lønnsmodulen i 2017
* Foreløpige årsavslutningsrutiner og likningsskjema for 2016.
* Nytt dokumentsenter på agro24.no, der elektroniske bilag kan sendes inn via dedikert epostadresse for hver enkelt klient, og bilag kan leses direkte inn i bokføringsbildet.

25.11.2016
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.51
Oppdateringen inneholder følgende nyheter:
* Ny rutine for opplasting av regnskapsdata til nettportalen agro24.no. Kunder av regnskapskontor kan nå få egen innlogging til agro24.no og kjøre egne regnskapsrapporter der.
* Generell åpning for å ta i bruk fakturamodulen på agro24.no.
* Utvidet rutine for tilgangsstyring, med egne valg for opprettelse av eksterne brukere som logger seg på utelukkende via agro24.no.
* Ny rutine for forhåndsvisning og sortering av elektroniske dokumenter (skannede bilag, EHF og elektroniske avregninger) før bokføring.
* Ny momsoppgave for 2017, og flere nye avgiftskoder fra 2017.
* Klar for ny versjon av avregninger fra Landbrukets Dataflyt.
* Foreløpig versjon av skatteprogrammet for 2016.

03.05.2016
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.50
Oppdateringen inneholder noen feilrettinger knyttet til skattemodulen. Her er også forbedret synkronisering mellom Agro Økonomi og nettbasert fakturaprogram.
Ny rutine som gjør det mulig å overføre fakturahistorikk fra en klient til en annen. Rutinen benyttes for å klargjøre en klient til nettbasert faktura i de tilfellene der fakturering har skjedd på annen datamaskin enn regnskapsføringen.

06.04.2016
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.49
Oppdateringen inneholder noen feilrettinger knyttet til skattemodulen. Her er også forbedret synkronisering mellom Agro Økonomi og nettbasert fakturaprogram.

24.03.2016
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.48.006
Oppdateringen åpner for uthenting av selvangivelse for 2015 fra Altinn.

25.02.2016
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.48
Oppdateringen åpner for innsending av likningsskjema 2015 til Altinn.

29.01.2016
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.47.013
Oppdateringen åpner for innsending av RF-1321 “Betalinger til selvstendig næringsdrivende” til Altinn.

23.12.2015
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.47
Denne oppdateringen inneholder foreløpige årsoppgjørsrutiner, skatteprogram og ligningsskjema for 2015. Ny rapport for RF-1321 Betalinger til selvstendig næringsdrivende (erstatter kode 401 på lønns- og trekkoppgave). Oppdateringen åpner også år 2016 i lønnsmodulen.

15.04.2015
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.46
Oppdateringen inneholder en retting i ligningsskjemaet RF-1098.

27.03.2015
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.46
Oppdateringen inneholder ny rutine for import av avregninger fra Landbrukets Dataflyt 2015. I tillegg noen rettinger knyttet til skattemodulen.

19.03.2015
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.45.014
Oppdateringen åpner for uthenting av forhåndsutfyllinger til selvangivelsen fra Altinn.

13.03.2015
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.45.009
Oppdateringen åpner for innsending av årsoppgjørsskjema for 2014 til Altinn.

13.02.2015
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.45.006
Oppdateringen inneholder importrutine for lønn fra Lindholt Taxi.

29.01.2015
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.45.005
Oppdateringen inneholder rettinger knyttet til aksjonærregisteroppgaven og sending av EHF.

14.01.2015
Oppdatering Agro Økonomi versjon 6.45
Denne oppdateringen inneholder følgende:
– Programmene AR6 og Agro Økonomi er slått sammen med felles navn: Agro Økonomi.
– Retting av skattesats for alminnelig inntekt
– Rettinger knyttet til forhåndsutfylling og innsending av aksjonærregisteroppgave.
– Lagerstyringsrutinen utvidet med felt for vareplassering.
– Rutiner for lagring av BBS-fil fra nytt lønnsprogram (år 2015)
– Mindre endringer knyttet til innsending av A-meldingen
– Forbedret rutine for henting av skattekort 2015.

30.12.2014
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 versjon 6.44
Denne oppdateringen inneholder årsoppgjørsrutiner, skatteprogram og ligningsskjema for 2014.
Den er klar for innrapportering av lønn for 2014, og klar avlønning og fakturering i 2015. Merk: Helt nytt lønnsprogram for 2015, under valget ‘Lønn A-ordningen’.

10.12.2014
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 versjon 6.43.009
Noen rettinger knyttet til innmeldte problemstillinger ved overgang til nytt lønnsprogram.

04.12.2014 (revidert 05.12.2014)
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 versjon 6.43
Helt ny versjon av lønnsmodulen, tilpasset A-ordningen som skal benyttes for innrapportering fra og med 2015. Denne versjonen av programmet gir mulighet for registrering av arbeidstakerdata i 2014, og en kan foreta prøveinnsending av A-melding i 2014.

05.11.2014
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 versjon 6.42.003
Ved sending av EHF-faktura kan du nå velge å autoamtisk legge ved PDF av originalfaktura (noen mottakerer krever dette).

31.10.2014
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 versjon 6.42
Noen rettinger knyttet til sending av EHF-faktura versjon 2.0. Periodiseringsrutinen i regnskap er endret til å godta periodisering over 20 år (tidligere 7 år).

20.08.2014
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 versjon 6.41
Noen kommuner har fått endret sone for arbeidsgiveravgift fra 4. termin 2014. Denne versjonen er også klartgjort for sending og mottak av EHF versjon 2.0.

19.05.2014
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 versjon 6.40.015
Noen rettinger knyttet til innlesing av forhåndsutfyllt selvangivelse. Rettingene gjelder boligsameie/-selskap, samt BSU. Videre er rettet en feil knyttet til ører på automatisk resultatpostering i AS med finansregnskap.

24.04.2014
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 versjon 6.40.010
Noen rettinger knyttet til innlesing av forhåndsutfyllt selvangivelse. Rettingene gjelder postene 3.1.9 og 3.3.9, samt post 3.5 Særfradrag for enslige forsørgere.

19.03.2014
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 versjon 6.40
Åpnet for uthenting av forhåndsutfyllt selvangivelse for 2013 fra Altinn.

27.02.2014
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 versjon 6.39
Denne oppdateringen åpner for innsending av ligningsskjema 2013 til Altinn. I tillegg inneholder den noen rettinger i årsoppgjørsrutiner og skatteprogram for 2013.

17.01.2014
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 versjon 6.38
Nyhet! Ny programmodul: Aksjebok. Med denne kan du ajourholde lovpålagt aksjebok (for AS), og sende Aksjonærregisteroppgave til Altinn.
Oppdateringen inneholder også noen rettinger og forbedringer, bl.a. raskere innsending av Lønns- og trekkoppgaver til Altinn, og forbedret rutine for henting av elektroniske skattekort.

20.12.2013
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 versjon 6.37
Denne oppdateringen inneholder årsoppgjørsrutiner, skatteprogram og ligningsskjema for 2013.
Den er klar for innrapportering av lønn for 2013, og klar avlønning og fakturering i 2014.
Viktig nyhet i denne oppdateringen er interaktive rapporter. I mange rapporter kan du nå dobbeltklikke på elementer i forhåndsvist rapport, og med det få tilgang til bakenforliggende informasjon.

25.10.2013
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 versjon 6.36
Største nyhetene i denne oppdateringen finner du i fakturamodulen: Her er en helt ny rutine for lagerstyring, samt nye muligheter for å legge til flere forskjellige adresser pr. kunde. Du kan nå også velge å ha flere priser pr. vare.
En annen nyhet er at nå finner du timeregistreringsmodulen inne i Agro Økonomi, (i tillegg til som eget program), og du kan enklere bytte mellom klienter i denne.

01.07.2013
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 versjon 6.35.060
Mindre feilretting knyttet til problemer ved uthenting av skattekort og selvangivelse fra Altinn.

18.06.2013
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 versjon 6.35.055
Endring i rutine for uthenting av forhåndsutfyllinger fra Altinn, knyttet til endringer gjort av Altinn 17.6.2013.

08.05.2013
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 versjon 6.35.046
Noen mindre justeringer og forbedringer av programmet. Ingen feilrettinger som krever ny levering av oppgaver. Ligningsskjema RF-1294 er nå på plass som ordinært vedleggsskjema til Altinn.

19.04.2013
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 versjon 6.35.023
Korrigering av feil ved innsending til Altinn. Alle som skal sende selvangivelser må oppdatere. I tillegg fungerer nå uthenting av elektroniske skattekort på nytt.

12.04.2013
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 versjon 6.35.011
Feil ved innsendig til Altinn annonsert 05.04 er nå rettet. Alle som skal sende selvangivelser må oppdatere.

30.03.2013.
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.35
Åpnet for uthenting av forhåndsutfyllt selvangivelse for 2012 fra Altinn.

11.03.2013.
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.34
Åpnet for innsending av ligningsskjema 2012 til Altinn.
Endelig versjon av skatteprogram for 2012.

28.01.2013.
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.33.021
Denne oppdateringen inneholder ny rutine for nedlasting av nye elektroniske skattekort fra Altinn, som er tilgjengelige fra og med inntektsåret 2013.

11.01.2013.
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.33.011
Denne oppdateringen berører primært modulen for lønn. De inneholder noen feilrettinger knyttet til utskrift og innsending av lønns- og trekkoppgaver til Altinn. I tillegg er her forbedret feilhåndtering dersom feil oppstår ved innsending.

21.12.2012.
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.33
Denne oppdateringen inneholder årsoppgjørsrutiner, skatteprogram og ligningsskjema for 2012.
Den er klar for innrapportering av lønn for 2012, og klar avlønning og fakturering i 2013.
I tillegg inneholder den nye rutiner for periodisering i regnskap.

13.11.2012.
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.32.026
Denne oppdateringen inneholder oppdatert postnummerregister, og foreløpige likningsskjema for 2012. I tillegg er her ny rutine for å knytte dokumentvedlegg til ordre/faktura, med sending av slike også som EHF (elektronisk faktura).

17.09.2012.
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.32
Denne oppdateringen inneholder ny rutine for masseutsending av faktura til papir, e-post eller EHF (elektronisk faktura) fra rapportbildet. Videre ny rutine for import av mottatt EHF-faktura i bokføringsbildet. I tillegg er her gjort noen rettinger knyttet til ny e-postrutine fra versjon 6.31.023.

27.06.2012.
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.31.023
Denne oppdateringen inneholder ny rutine for innsending av årsregnskap til Brønnøysund via Altinn. Videre er her gjort noen rettinger i årsavslutningsrutinene for aksjeselskap. Her er også tatt i bruk ny rutine for sending av e-post via ekstern e-postklient (Outlook, Thundebird osv).

11.05.2012.
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.31
Denne oppdateringen inneholder bl.a. ny rutine for korrespondanse i klientbildet, nye rutiner for noter til årsregnskap, resultat og balanse, samt ny rutine for håndtering av skattemessig gevinst og tap i finansregnskap. I tillegg er her gjort en del mindre rettinger og endringer, bl.a. knyttet til eksport av PDF fra rapport.

11.04.2012.
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.30.005
Mindre rettinger knyttet til skjema RF-1220, RF-1125, import av avregninger og Skatt for AS.

24.03.2012
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.30
Denne oppdateringen åpner for uthenting av forhåndsutfylt selvangivelse for 2011 fra Altinn.

06.03.2012
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.29
Denne oppdateringen åpner for innsending av ligningsskjema for 2011 til Altinn.

03.01.2012
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.28.002
Denne oppdateringen inneholder noen mindre rettinger knyttet til Lønns- og trekkoppgaver.

21.12.2011
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.28
Denne oppdateringen inneholder årsoppgjørsrutiner, skatteprogram og ligningsskjema for 2011.
Den er klar for innrapportering av lønn for 2011, og klar avlønning og fakturering i 2012.
Mva-satsene for 2012 er oppdatert (endret matmoms).

Programmet inneholder også en ny modul for Avstemming (Under Regnskap -> Avslutning.) Brukes til avstemmnig av reskontro, resultat og balanse.

03.11.2011
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.27.055
Denne oppdateringen inneholder noen rettinger knyttet til nye rapporter. Bl.a. er rutinene for PDF-eksport forbedret.

21.10.2011
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.27.043
Denne oppdateringen inneholder noen rettinger knyttet til nye rapporter. Rapporter som er rettet er bl.a. ‘Skatteberegning’, ‘RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende’ og ‘Eksport faktura til regnskap’.

11.10.2011
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.27
Denne oppdateringen inneholder et helt nytt rapportmiljø. I tillegg inneholder oppdateringen rettinger knyttet til vedlegg av dokumenter i bokføringen og en ny rutine for henting av scannede bilag fra dokumentsystemet Eye-share.

27.05.2011
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.26 – retting skattemodul
Denne oppdateringen inneholder noen mindre rettinger i skattemodulen.

12.05.2011
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.26
Denne oppdateringen inneholder bl.a. oppgradering av databasemotor til Firebird 2.5.

11.04.2011
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.25.017
Denne oppdateringen inneholder bl.a. nye rutiner for fritekstsøk i klient-, reskontro- og kontoplanregister. I tillegg er her gjort noen mindre rettinger i utfyllingsrutinene under Skatt.

28.03.2011
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.25
Denne oppdateringen åpner for uthenting av forhåndsutfyllinger til selvangivelse og innsending av ligningsskjema for 2010 til Altinn. I tillegg er merverdiavgiftsoppgavene forberedt for innsending til den nye portalen “Altinn 2”

22.02.2011
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.24
Denne oppdateringen åpner for innsending av ligningsskjema for 2010 til Altinn.

20.01.2011
Brukermøter og kurs
Alle brukermøtedatoene for brukere av Agro Økonomi vinteren 2010/2011 er nå klare. Oversikt over brukermøter finner du her, og oversikt over kurs finner du her.

10.01.2011
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.23.007
Denne oppdateringen inneholder primært rettinger knyttet til utskrift og innsending av lønns- og trekkoppgaver.

23.12.2010
Oppdatering Agro Økonomi/AR6 6.23
Oppdateringen som klargjør programmet for årsoppgjør 2010, samt fakturering og avlønning i 2011 er nå klar. Dette er en av sesongens viktigste oppdateringer, og alle som bruker programmet må laste ned og installere denne.

26.10.2010
Brukermøter Skifteplan
Vi inviterer nå til brukermøter for alle som bruker Skifteplan.  Oversikt over brukermøter finner du her.

22.02.2010
Maestro Regnskap blir AR6
1.1.2010 overtok Agrodata produktet ‘Maestro Regnskap’, og dette bytter nå navn til ‘AR6 Økonomi’. Navneendringer skjer i automatisk i forbindelse med oppdateringen fra versjon 6.21 til 6.22 som nå kan installeres.

23.10.2009
Brukerseminar for regnskapsførere
Også dette året ønsker vi velkommen til brukerseminar spesielt tilrettelagt for regnskapsførere som benytter Agro Økonomi.

21.05.2008
Vedlegg til selvangivelse v/innsending Altinn
Vi har fått melding fra Skatteetaten om at de ikke ønsker å motta rapporten ‘Gjeld- og kravspesifikasjon’ som vedlegg til selvangivelse i Altinn, da denne graden av spesifikasjon ikke er pliktig. Vi anbefaler derfor alle våre kunder å ikke sende med denne ved sending til Altinn.