PROJECT NAME


Agro Regnskap er særlig godt egnet for foretak med flere typer virksomhet. Disse føres i ulike avdelinger, med egen avdeling for privatregnskap. Programmet kan brukes til alle typer næring og til alle selskapstyper.

Spesialskjemaer for landbruk og fiske er tilgjengelig. Programmet har mange smarte funksjoner som automatiserer arbeidet. Agro Regnskap brukes både av regnskapskontor og næringsdrivende som fører sitt eget regnskap.

Programmet er enkelt og raskt å bruke. Under overflaten ligger mange kraftige funksjoner som forenkler oppgave med å føre regnskap.

Her kan du føre regnskap for alle typer næring og alle selskapstyper, fra små foreninger til selskap med tusenvis av bilag.

Derfor blir det også brukt av nesten 4000 næringsdrivende/bedrifter og ca. 400 regnskapskontor rundt om i landet.

Det er spesielt godt egnet for regnskap med kombinasjon av flere næringer (eks. landbruk + alminnelig næring).

Det som skiller Agro Økonomi fra de fleste andre systemer på markedet er den gjennomførte integrasjonen med årsoppgjørsrutinene. Ved å kombinere Regnskap med modulen Skatt eller Skatt AS, har du alt du trenger fra bokføring til ferdig utfylte og leverte ligningsskjema.