PROJECT NAME


Her kan du registrere varer og kunder og lage ordrer og fakturaer. Fakturaene sendes enkelt på epost eller papir eller som EHF. Purringer kan i tillegg sendes på sms.

Her er ulike typer for massefakturering og masseutsending som letter arbeidet. Varelager-rutine er inkludert i vanlig lisens.

Faktureringsrutiner og utseendet på fakturaen er viktig for inntrykket kundene får av din bedrift. En lettlest og oversiktlig faktura til rett tid signaliserer orden og ryddighet.

Med Agro Faktura får du faktureringsrutiner som er enkle og raske i bruk, og fakturaer med en layout du kan være bekjent av.

 

  • Bokføring
    Hvis behov, kan det velges flere bilagsserier og ulike avdelinger og/eller prosjekt. Bilag kan importeres elektronisk og det er lagt til rette for skanning.
  • Rapporter
    Gode rapportfunksjoner for nærings- og medverdiavgiftoppgave med innsending til Altinn.
  • Årsavslutningsrutiner
    Forslag til avskrivningssatser. Automatisk utfylling av næringsoppgave og avskrivningsskjema.

 

Agro regnskap dekker de fleste regnskapsbehov

Alle funksjoner som er beskrevet her er integrert i regnskapsmodulen. Agro Økonomi er derfor et svært prisgunstig alternativ i markedet.

Standardversjonen for bedriftsregnskap koster kun kr. 1800 i innkjøp, med en årlig avgift på kr. 1200. Hvis du har få bilag pr. år (under ca. 300), eller fører regnskap kun for foreninger uten moms, har vi enda rimeligere utgaver.

Slik kommer du i gang:

Installer Agro Økonomi fra nedlastingssiden og du har tilgang til alle moduler i programpakken, inkl. Regnskap.

Uten lisens fungerer programmet som en såkalt demoversjon. Du kan likevel bokføre dine reelle bilag og dermed få et godt innblikk i hvordan programmet fungerer i praksis.

Integrasjon:
• Agro Økonomi:
Felles kunde- og leverandørregister for alle moduler i Agro Økonomi.

Utgående fakturaer bokføres automatisk og fortløpende ved fakturering.

Lønninger kan bokføres ved månedlig import.

Regnskapstall overføres til selvangivelse og personinntektskjema

Skatteregnskap for AS bygger på regnskapstall og overføres til selvangivelse

Kontosaldoer fra regnskapet overføres fortløpende til avstemming

Budsjett kan settes opp med regnskapstall som referanse

• Altinn:
Innsending av merverdiavgiftsoppgave.

Fra Agro Skatt og Agro Årsoppgjør sendes selvangivelse med vedlegg som næringsoppgave, avskrivningsskjema, personinntektskjema etc.

Fra Agro Lønn sendes terminoppgaver for lønn og lønns-og trekkoppgaver.

• Brønnøysundregisteret:
Integrert med Enhetsregisteret i Brønnøysund. Søk og automatisk overføring av data til reskontro og klient.

EHF faktura:

Konto for mottak av EHF-fakturaer oppretter du vederlagsfritt hos oss. Vi registrerer din bedrift i Elma-registeret. Når kontoen er opprettet, får du dine fakturaer direkte inn i regnskapet og slipper å behandle papirfakturaer eller faktura på epost.

Mottak av faktura koster kr 3,- pr. stk. En del større firma (inkl. stat og kommuner) kan levere slike fakturaer.

Bokføring av EHF-fakturaer skjer tilnærmet automatisk, programmet finner beløp, fakturanummer, dato, forfall, kid, leverandørkonto etc. selv.