PROJECT NAME


FÅ ENKELT KONTROLL OVER TIMEREGISTRERING I EN TRAVEL HVERDAG
Mange virksomheter har i dag plikt til å registrere timer. Agro Time gir deg grunnlaget for fakturering og avlønning. Med Agro Time får du enkelt kontroll over timeregistrering i en travel hverdag. Programmet er utviklet for å være funksjonelt, brukervennlig og tidsbesparende. Agro Time lar deg opprette egne kundebaser for enkel oversikt og legger grunnlaget for enkel utfakturering og/eller utlønning, og gir deg muligheten til å opprette unike aktivitetskoder for registrering av timer.

Med Agro Økonomi har du et anker for timeregistreringen, og kundereskontroen vil bli tilgjengelig i Agro Time. Da vil du enkelt kunne eksportere timene til Agro Faktura, hvor de mottas som en ordre som kan redigeres før den faktureres.

Programmet er utviklet for å være funksjonelt, brukervennlig og tidsbesparende.

Agrodata sine programmer passer for alle næringer, og er spesielt godt egnet til kombinasjon av flere næringer.