PROJECT NAME


RIKTIG LØNN ER VIKTIG FOR ALLE ANSATTE
Skal du håndtere lønn, men har ikke tid til å gå dagevis på kurs for å lære deg bruken av et komplisert lønnssystem? Da er Agro Lønn løsningen for deg! Den vanlige brukeren av programmet er en bedrift med mellom 1 og 100 ansatte, eller regnskapskontor med slike kunder.

Agro Lønn fungerer etter de samme enkle prinsipper som resten av programmet. Veien fram til ferdig lønnslipp er kort, og programmet er svært fleksibelt i bruk. Programmets enkle og robuste løsning er spesielt godt egnet for den som ikke har hovedfag i avlønning, og som helst vil bruke tiden sin på andre arbeidsoppgaver. Programmets hovedfunksjoner er: Arbeidstakerregister, Lønns og trekkarter og Avlønning.

Veldig enkelt
Det kommer med et sett av ferdig definerte lønnsarter som dekker de grunnleggende behovene for lønn, godtgjørelser og trekk. Har du spesielle behov, kan du selv tilpasse lønnsartene slik at de passer til din virksomhet. Driver du kombinasjon av flere næringer, vil du ha glede av at programmet håndterer dette automatisk både i forhold til innrapportering og regnskapsføring.

Fornuftig pris
Du får programmet i forskjellige versjoner alt etter ditt behov. Har du færre enn 50 avlønninger pr. år klarer du deg med utgaven ‘bedrift basis’, som har årlig avgift på kun kr. 840,-. For flere avlønninger benytter du utgaven ‘bedrift’ som koster kr. 1290,- pr. år. Se prisliste for komplette priser på alle ulike moduler.

Hvorfor bruke lønnssystem:
Ved bruk av et godkjent lønnssystem får bedriften en lavere feilprosent på innrapporterte data. Effekten er mindre abeid for både dere og oss. Samtidig forhindrer du unødig opprydding i ettertid. Riktige data gir oss et korrekt grunnlag når vi beregner premien du som arbeidsgiver skal betale. Ved å benytte et godkjent lønnssystem sikres også større økonomisk forutsigbarhet.

Integrert A-ordning 
Nye krav til alle arbeidsgivere: Fra 01.01.2015 ble det innført en helt ny innrapportering av lønn, «A-ordningen». Dette gjør rapportering til offentlige etater enklere for arbeidsgiverne ved at vi kun forholder oss til; én elektronisk melding i én kanal til alle tre etater (skatteetaten, nav, statistisk sentralbyrå).

Les mer om a-melding her:
https://www.altinn.no/A-ordningen

Agrodata sine programmer passer for alle næringer, og er spesielt godt egnet til kombinasjon av flere næringer.