Time

Agro Time er et enkelt verktøy for din timeregistrering og gir deg grunnlaget for fakturering og avlønning. Få enkel kontroll i en travel hverdag.

Tidsbruk

Registrer starttid, stopptid og medgått tid for en arbeidsoperasjon.

Rapporter

Få oversikt med unike rapporter, eks. tidsbruk på alle ansatte, pr. kunde, pr. arbeidstype etc.

Eksporter

Eksporter timer til ordre/faktura og for videre produksjon av faktura.