Skatt

Agro Skatt er den naturlige forlengelsen av regnskap for skattepliktige ENK og ANS/DA. Med skattemodulen har du det du trenger for å lage ligningsoppgaver for enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap og sende disse til Altinn.

Skatteberegning

Skatteberegningen er en nødvendig funksjon for korrekt skatteplanlegging. Du får tydelig varsel dersom datagrunnlaget er endret.

Ligningsoppgaver

Kombinasjonen av Agro Regnskap og Skatt utgjør trolig markedets enkleste system for regnskap og selvangivelse. Skattemodulen kobler seg direkte til regnskapet, og opplysninger fra regnskapet overføres automatisk til ligningsskjema.

Integrasjon mot Altinn

Hent ferdig utfylte data fra Altinn med egne regnskapsdata og send alle aktuelle skjemaer til Altinn. Disse blir kontrollert for feil både før innsending og ved mottak i Altinn.