Lønn og reiseregning

Det funksjonelle lønnssystemet sparer bedriften for kostnader og legger til rette for enkle og oversiktlige lønnsutbetalinger. Du velger selv om du vil utbetale fast månedlig lønn, timelønn eller for eksempel basert på månedlig omsetning. De ansatte fører reiseregninger og utlegg uansett hvor de er.

Viktigst av alt: regnskapet er alltid oppdatert og gir deg full oversikt til enhver tid.

Reiseregning

Intuitiv reiseregning/ansattutlegg-funksjonalitet i moderne app

Lønnskjøring

Lønnkjøring med støtte for fastlønn og timeslønn

Integrasjon mot Altinn

For innhenting av skattekort og innsending av a-melding

Automatisk beregning

Smart reiseregningfunksjonalitet som automatisk beregner kilometer og bomringkostnader

Kontroll

Lønnsystemet holder oversikt over skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift i slutten av hver termin

Samløst integrert

Lønnsystemet er naturligvis sømløst integrert med Agro Økonomi