Budsjett

Agro Budsjett kompinert med Regnskap er et nyttig styringsverktøy i den daglige driften. Fører du regnskap i Agro Økonomi øker du nytteverdien av regnskapsutskriftene ved å også benytte programmet til budsjettering.

Budsjettering

Få god oversikt ved å ha årlig budsjett med fordeling på måneder, avdeling og prosjekt.

Rapporter

Resultatrapportene sammenstiller regnskap med budsjett for valgte periode og viser avvik mellom regnskap og budsjettet.

Alle næringer

Agrodata sine programmer passer alle næringer, og er spesielt godt egnet til kombinasjon av flere næringer.