Avstemming

Agro Avstemming er et verktøy for å holde oversikt og dokumentere avstemming av regnskapet. Du kan enkelt avstemme konti for balanse, resultat, kunder og leverandører, direkte mot regnskapstallene.

Digitalt

Årsoppgaver og avstemmningsskjema lagres digitalt i modulen – derfor trenger du ingen avstemmningsperm.

Aktiv mot regnskapet

Regnskapstall er aktiv mot regnskapet hele tiden. Om du gjør endringer i regnskapet vil du straks oppdage avviket i avstemmingsrapporten for den gitte perioden.

Rapporter til revisor

Du kan ta ut rapport over alle konti som er avstemt. Rapporten inneholder alle saldoer, evt. avvik og kommentarer.