Årsoppgjør

Endrede krav til revisor for små selskaper gjør at mange vil og kan gjennomføre årsavslutningen selv. Agrodata leverer integrert årsavslutning for AS. Programmet gir derfor en svært effektiv arbeidsflyt når du skal gjøre regnskapet ferdig til et komplett årsoppgjør med årsberetning, regnskap og noter.

Utfylling

Hent regnskapsdata fra regnskapsmodulen og lag noter etter maler i programmet

Rapporter

Skriv ut alle ligningsskjema på papir eller til PDF for eget bruk

Innsending til Altinn

Skjemasettet blir kontrollert for feil både før innsending og ved mottak i Altinn

Skattemessig årsavslutning

Fra det regnskapsmessige årsoppgjøret omgjøres det enkelt til skattemessige verdier.

Øvrige funksjoner

Næringsoppgave 2

Selvangivelse for AS

Alt i samme program

Agro Økonomi er det eneste program i Norge der du kan gjøre alt fra fakturering og bilagsføring til Brønnøysundrapport i samme program