Kurs i årsavslutning for aksjeselskaper

Vår egen skattemodul for aksjeselskap (Agro Skatt AS) gir, i kombinasjon med Agro Regnskap, en komplett løsning fra bilag til ferdig selvangivelse. Med denne modulen kan du avslutte regnskapet selv eller gjøre alt ferdig til revisor.
Det er en stor fordel at hele arbeidsprosessen skjer i ett og samme program. Du slipper arbeid med eksport/import til eksternt årsoppgjørssystem, og bokføring av tilleggsposteringer skjer automatisk.

PROGRAM

– Gjennomgang av årsoppgjør for AS, basert på bruk av Agro Skatt AS (Årsoppgjør)
– Utarbeidelse av finansregnskap t.o.m. årsregnskap med noter til Brønnøysund.

Tid og sted:

Onsdag  16. November- Olavsgaard Quality Hotel

Fredag   18. november – Fevik Strand Hotell

Arrangør: Agil Kompetanse AS, Kundesenter Øst for Agrodata AS
Foredragsholder: Linda Trondsen
Alle Kurs kl. 09:00-16:00
Pris kr. 2.200,- pr. pers. inkl. lunsj

Faglig oppdatering

– Finansregnskap 2 timer

– Rettslære 1 time

– RF-regelverket / GRFS 1 time

– Skatt og avgift 1 time

– Annet 2 timer

Tidligere brukermøter:

Kurset gir deg opplæring i årsavslutningen og skjemaene, samt innføring i prinsippene for finansregnskap.

Program:
Hvordan starte med finansregnskap
Opprettelse av driftsmiddelkartotek og endring av åpningsverdier
Gjennomgang av årsavslutningen for et AS
Regnskapsmessig varelager/avskrivninger
Skattemessig varelager/avskrivninger
Forskjellsskjema
Resultat, skatt, utbytte og disponeringer
Prinsipper
Selvangivelse for AS
Årsregnskap, noter og rapport til Brønnøysund

  • Skjetten, Olavsgaard Quality Hotel, torsdag 13. februar 2014
  • Fevik, Strand Hotell, onsdag 12. mars 2014

Alle kurs kl. 10:00-16:00.

Foredragsholder: Harald Moskvil
Pris kr. 1.900,- pr. pers. inkl. lunsj.
Bindende påmelding senest en uke før kurset.