Hva er Agro Økonomi

Agro Økonomi er et av markedets mest effektive program for økonomistyring. Et komplett og oversiktlig system med regnskap, faktura, lønn, årsoppgjør, selvangivelse og elektronisk innlevering til Altinn. Med Agro Økonomi kan du føre alt fra det helt enkle til det mest avanserte regnskap.

Agro Økonomi følger hele regnskapet fra bilagsføring til ferdig innlevert selvangivelse for alle selskapsformer. Til og med årsoppgjør til Brønnøysund er inkludert. Det er særlig godt egnet for bedrifter med flere typer virksomheter og har spesialrutiner for primærnæringer.

Agro Økonomi er bygget opp av ni forskjellige moduler som kan benyttes sammen eller hver for seg.  Modulene er tett integrert med hverandre. Opplysninger overføres automatisk. Det betyr spart tid, færre operasjoner, bedre brukeropplevelse, stålkontroll og full oversikt i ett og samme system.

Med Agro Økonomi tar du styringen over eget regnskap. Du velger selv om du vil gjøre hele jobben eller samarbeide med en profesjonell regnskapsfører.

Hele 400 regnskapskontorer og 5000 enkeltbrukere (næringsdrivende/bedriftseiere) over hele landet bruker Agro Økonomi. Hele 98 prosent av kundene er så fornøyde at de gjerne anbefaler programmet til andre regnskapsførere.

Agro Økonomi har integrasjon med Landbrukets Dataflyt (LD), og legger tilrette for bedre digital samhandling mellom en rekke aktører i og utenfor landbruket. Les mer her.