Agro Økonomi

Agro Økonomi er et av markedets mest effektive programmer for økonomistyring, og gir deg mulighet til å føre alt fra det helt enkle til det mest avanserte regnskap. Med Agro Økonomi kan du følge hele regnskapet, fra bilagsføring til ferdig levert selvangivelse, uansett selskapsform. I tillegg tilrettelegger systemet for et samarbeid med regnskapsfører inne i Agro Økonomi. Du kan med andre ord velge selv hvor delaktig du ønsker å være i ditt eget regnskap – enten tar du hele regnskapet selv, deler av det eller overlater alt til regnskapsfører.

Modulbasert

Agro Økonomi er modulbasert, og bygget opp av ni forskjellige moduler som enkelt kan benyttes sammen, eller hver for seg. Du velger helt selv, og betaler selvfølgelig kun for de funksjonene og modulene du trenger.

Modulene er tett integrert med hverandre, og til sammen utgjør de et komplett og oversiktlig økonomisystem for regnskap, faktura, lønn, årsoppgjør, skattemelding og elektronisk innlevering til Altinn. All overføring av opplysninger skjer automatisk. Det betyr spart tid, færre operasjoner, stålkontroll og full oversikt i ett og samme system.

Agro Økonomi er også integrert med Landbrukets Dataflyt (LD), og tilrettelegger for bedre digital samhandling mellom en rekke aktører i og utenfor landbruket. Les mer her.