Agro 24

Agro Økonomi ligger i skyen med tjenesten Agro24. Her er modulene lønn, faktura, timeliste, dokumentsenter og rapporter til regnskap tilgjengelig.

Fordelen med å ha modulene i skyen er at de er tilgjengelig overalt; både på PC, nettbrett og mobil så lenge du har tilgang til internett. Du får tilgang ved å logge deg på en nettside som har adressen agro24.no.

Det er det 100 % skybaserte selskapet Tripletex som i dag styrer utviklingen av Agro Økonomi, og fokuset ligger på å stadig forbedre skytjenestene og legge til nye moduler i skyen.

Agro 24 Lønn

Denne tjenesten er tilgjengelig som skytjeneste via Agro 24 og tallene herfra er også speilet i Agro Økonomi. Fordelen med dette er at alt av data blir overført direkte til regnskapet fra skyen, slik at du har med deg lønnsregnskapet ditt overalt.

Agro 24 Faktura

Her har du i dag to valg, enten å benytte skyen eller benytte deg av Agro Økonomi. Ved å benytte Agro 24 Faktura så har du naturligvis mulighet til å fakturere på farten- om du så skulle være ute på jobb, i åkeren eller fjøset. I tillegg er også systemet svært enkelt og intuitivt å bruke, slik at du kan spare tid brukt på fakturering.

Agro 24 Timeliste

Hvis du har ansatte som fører timer, så er dette løsningen for deg! Med Agro 24 Timeliste kan de ansatte enkelt føre timer uansett hvor de befinner seg så lenge de har tilgang til en nettleser (også på mobil), i stedet for å logge seg på programmet på skrivebordet på pc-en. Dette gjør at de kan føre timene rett etter at arbeidet er utført, og reduserer muligheten for at feil antall timer føres.

Agro 24 Dokumentsenter

Dokumentsenter er kun i tilgjengelig i Agro 24, og lar seg sende inn elektroniske bilag direkte inn til bokføring på en enkelt og fleksibel måte.

I løpet av våren kommer det en ny versjon av dokumentsenteret i regi av Tripletex, hvor du kan sende og laste opp bilag, og betale via remittering og bokføre direkte i Dokumentsenteret. Dette er vi sikker på at kommer til å forenkle hverdagen din betraktelig!

Agro 24 Rapport

Det er også tilgang til regnskapsrapporter i skyen. Her kan du hente ned rapporter, og enkelt få oversikten over hva som er ført uansett hvor du skulle befinne deg. På denne måten kan du raskt oppdatere regnskapsfører, revisor eller banken dersom de skulle trenge tallene fra ditt regnskap på kort varsel.

 

Har du spørsmål angående Agro 24, ta gjerne kontakt via e-post eller tlf:

kundeservice@agro.no eller tlf 22 83 60 00

Agro Regnskap

Enkelt, men kraftig verktøy for komplett regnskapsføring
Agro Regnskap dekker de fleste regnskapsbehov og brukes av alle typer næringer og til alle selskapstyper. Programmets kraftige og smarte funksjoner automatiserer arbeidet og gir en effektiv og intuitiv brukeropplevelse. Agro Regnskap er et svært prisgunstig alternativ i markedet.

Godt integrerte funksjoner gir en optimal brukeropplevelse og er svært prisgunstig
Vi har et ufravikelig krav når vi utvikler nye produkter. Produktene skal og må være godt integrert med hverandre. Det sikrer en effektiv, enkel og smidig gjennomføring for både den selvstendige næringsdrivende og for regnskapskontor. Se hvordan vi er integrert.

Slik kommer du i gang:
Installer Agro Økonomi fra nedlastingssiden og du har tilgang til alle moduler i programpakken, inkludert Regnskap.

Uten lisens fungerer programmet som en såkalt demoversjon. Du kan likevel bokføre dine reelle bilag og dermed få et godt innblikk i hvordan programmet fungerer i praksis.

Hovedfunksjoner Agro  Regnskap:

 • Bilag kan bokføres manuelt, eller ved import fra andre program-moduler (Faktura, Lønn)
 • Bilag kan også importeres fra bank (ocr/kid og remittering)
 • Du kan importere inngående fakturaer i EHF-format, og avregninger i landbruket
 • Du kan velge å lagre bilagene elektronisk (skannede bilag)
 • Stort utvalg av standardrapporter som er enkle og raske å bruke. Interaktive rapporter. Du kan klikke på enkeltposter og se hvor tallene kommer fra.
 • Forslag til avskrivningssatser. Automatisk utfylling av næringsoppgave og avskrivningsskjema.

Øvrige funksjoner Agro  Regnskap:

 • Automatisk betalingsbilag ved lagring av fakturabilag
 • Automatisk saldering av bilaget + evt. postering på fast valgt bankkonto
 • Bruk av bilagsmaler (for gjentagende bilag)
 • Enkelt oppslag i kontoplan og kunde/leverandør-register direkte fra bokføringsbildet
 • Visning av saldo for aktiv konto
 • Opprettelse av kunder og leverandører kan gjøres fortløpende mens du bokfører. Det er direkte tilgang til Brønnøysundregisteret. Det sparer deg for unødig tasting og sikrer riktige opplysninger. Post-mot-post-register tilgjengelig. Det hjelper deg å holde styr på ubetalte/betalte fakturaer.
 • Forslag til standard-avdelinger for primærnæringer og anledning til flere avdelinger for alminnelig næring. Prosjektkoder kan fritt opprettes og benyttes ved bokføring. Alle rapporter kan kjøres splittet på avdeling og/eller prosjekt.
 • Etter bokføring av inngående fakturaer, kan du sende en fil til nettbanken for betaling. Du får anledning til å taste inn kid eller melding + leverandørens bankkontonr. under bokføringen. Du henter returfil fra banken for automatisk bokføring av betalingsbilagene.
 • MVA oppgave for alminnelig næring og primærnæring, årsoppgave og/eller terminoppgave. Når bilagene er bokført, er mva.oppgaven klar for innsending.
 • Når bilagene er bokført er også næringsoppgaven ferdig utfylt. Innsending til Altinn må skje sammen med selvangivelsen.
 • Bilag kan skannes til pdf og importeres til bokføringen.

Agro Faktura

Med Agro Faktura får du enkle, raske faktureringsrutiner og flott layout på dine fakturaer

Registrer varer og kunder, lag ordrer og fakturaer. Fakturaene sendes enkelt på epost, papir eller som EHF. Purringer kan sendes på SMS. Ulike typer for massefakturering og masseutsending letter arbeidet. Varelager-rutine er inkludert i vanlig lisens.

Lettlest og oversiktlig faktura
Faktureringsrutiner og fakturautseende er viktig for kundenes inntrykk av din bedrift. En lettlest, oversiktlig og punktlig faktura signaliserer orden og ryddighet.

Programmet fungerer like bra enten du lager 20 eller 8000 fakturaer hvert år. Lager du mindre enn 50 i året kan du glede deg over en ekstra rimelig lisens.

Lager du tusenvis av fakturaer i året kan du bruke innebygde funksjoner for ordremaler, massefakturering og masseutsending. Se komplett prisliste.

Slik kommer du i gang:
Installer Agro Økonomi fra nedlastningssiden og du har tilgang til alle moduler i programpakken, inkludert Faktura. Uten lisens fungerer programmet som en demoversjon. Du kan likevel lage inntil 12 reelle fakturaer og dermed få et godt innblikk i hvordan programmet fungerer i praksis.

 

Hovedfunksjoner Agro Faktura:

 • Kunderegister og vareregister danner grunnlaget for å registrere ordren/fakturaen. Det finnes rutiner for massefakturering, f.eks. på grunnlag av ulike kunde-kategorier.
 • Ordre/pakkseddel/tilbud/faktura kan sendes på epost (pdf) eller som EHF (elektronisk handelsformat). Det kan gjøres tilpasninger på layout, f.eks. hente inn egen logo.

Enkel rutine for å sende purring på sms, epost eller i brev.

Hovedfunksjoner Agro Faktura:

 • Kunder kan legges inn fortløpende mens du fakturerer. Kunder som er næringsdrivende kan hentes fra Brønnøysundregisteret. Kunderegister kan også importeres fra annet system, v.h.a. excel-fil.
 • Et varenummer er grunnlaget for all fakturering. Vareregisteret kan være så enkelt eller innholdsrikt som du selv ønsker. Har du mange varer registrert i et tidligere system, kan det være lønnsomt å kontakte oss for hjelp til å importere registeret via Excel format.
 • En registrert ordre er 1. steg på vei mot faktura. Den kan evt. sendes kunden i ulike formater: Ordre, pakkseddel eller tilbud. Når salget/oppdraget er utført faktureres ordren med et enkelt tastetrykk.

Bruk av kid er inkludert. Dette automatiserer bokføring av innbetalinger og sikrer kobling mot rett kunde. Krever avtale med banken.

 • Du kan sende purring direkte fra det samme bildet som du registrerer ordrer og fakturaer. Velg sms, epost eller papirutskrift. Hvis du fører regnskap, kan du foreta massepurring. Da brukes post-mot-post-registeret for å hente fram ubetalte fakturaer.
 • Staten og mange kommuner krever nå faktura tilsendt i såkalt EHF-format. EHF faktura er tilgjengelig.

Rutine for epost-sending direkte fra bildet der du registrerer fakturaen

 • Egen logo (bmp-format) kan hentes for å gi fakturaen ditt eget preg. Det styrker varemerket ditt.
 • Enkel rutine for å fjerne eller hente ulike data til fakturaen. Et kraftig rapportdesign-verktøy er også tilgjengelig.
 • Fakturaene bokføres automatisk i regnskapsmodulen, etter hvert som du fakturerer. Kunderegisteret er felles for begge moduler. Massepurring-rutinen bygger på bokførte innbetalinger og post-mot-post-registeret. Hvis du ikke fører regnskap selv, men har en regnskapsfører som bruker Agro Økonomi, kan du sende fil med bokføringsdata på epost.

Hvis du fakturerer mye av gangen, er masseutsending et godt alternativ. Rutinen sorterer selv på hvem som skal ha epost, papirutskrift og EHF.

Du kan massefakturere på grunnlag av ulike kundekategorier eller utvalg.

 • Kombinasjon av ulike varenummer og evt. tekstlinjer kan settes sammen og lagres som maler.
 • Mange ulike rapporter er tilgjengelig. Statistikker kan kjøres på grunnlag av varer, kunder, og evt. varegrupper og varekoder, hvis du velger å registrere det.
 • Vanlige fakturaer er såkalte kreditt-fakturaer, som betales på etterskudd via bank. Hvis kunden betaler kontant eller på bankterminal, kan du velge å lagre fakturaen som kontantfaktura.
 • Varelager-rutine er inkludert i ordinær lisens. Du kan registrere innkjøp og plukke varer (automatisk eller manuelt) ved fakturering.
 • Avregning («snudd» faktura) er tilgjengelig. Svært nyttig for samvirke-bedrifter.

Agro Lønn

Riktig lønn er viktig for alle ansatte
Skal du håndtere lønn, men har ikke tid til å lære deg bruken av et komplisert lønnssystem? Da er Agro Lønn løsningen for deg! Den vanlige brukeren av programmet er en bedrift med 1 til 100 ansatte, eller regnskapskontor med slike kunder.

Agro Lønn fungerer etter de samme enkle prinsipper som resten av programmet. Veien fram til ferdig lønnslipp er kort, og programmet er svært fleksibelt i bruk. Programmets enkle og robuste løsning er spesielt godt egnet for den som ikke er spesialister i avlønning, og som helst vil bruke tiden sin på andre arbeidsoppgaver. Programmets hovedfunksjoner er arbeidstakerregister, Lønns- og trekkarter og Avlønning.

Veldig enkelt
Et sett av ferdig definerte lønnsarter dekker de grunnleggende behovene for lønn, godtgjørelser og trekk. Har du spesielle behov, kan du selv tilpasse lønnsartene slik at de passer din virksomhet. Kombinerer du flere næringer, håndterer programmet dette automatisk både i forhold til innrapportering og regnskapsføring.

Fornuftig pris
Du får programmet i forskjellige versjoner alt etter ditt behov. Har du inntil 50 avlønninger pr. år klarer du deg med utgaven «bedrift basis». For flere avlønninger benytter du utgaven «bedrift». Se prisliste for komplette priser på alle ulike moduler.

Hvorfor bruke lønnssystem:
Ved bruk av et godkjent lønnssystem får bedriften en lavere feilprosent på innrapporterte data. Effekten er mindre arbeid for både dere og oss. Samtidig forhindrer du unødig opprydding i ettertid. Riktige data gir oss et korrekt grunnlag når vi beregner premien du som arbeidsgiver skal betale. Ved å benytte et godkjent lønnssystem sikres også bedre økonomisk forutsigbarhet.

Integrert med A-ordningen
Nye krav til alle arbeidsgivere: Fra 01.01.2015 ble det innført en helt ny innrapportering av lønn, «A-ordningen». Dette gjør rapportering til offentlige etater enklere for arbeidsgiverne ved at vi kun forholder oss til; én elektronisk melding i én kanal til alle tre etater (skatteetaten, nav, statistisk sentralbyrå).

Les mer om a-melding her:
https://www.altinn.no/A-ordningen

Slik kommer du i gang:
Installer Agro Økonomi fra nedlastingssiden og du har tilgang til alle moduler i programpakken, inkludert Lønn.

Uten lisens fungerer programmet som en såkalt demoversjon. Du kan likevel bokføre dine reelle bilag og dermed få et godt innblikk i hvordan programmet fungerer i praksis.

 

Hovedfunksjoner Agro Lønn:

 • Registrerer alle arbeidstakere med relevante opplysninger, inkludert oppdatert skattekort
 • Definere alle aktuelle lønns og trekkarter med skattebehandling og gjennom rapportering via a-meldingen
 • Mulighet for stor grad av automatikk ved bruk av maler. Automatisk overføring til regnskap.

 

Øvrige funksjoner Agro Lønn:

 • Skatteberegning og rapportering til Skatteetaten via a-meldingen
 • Beregner feriepenger og arbeidsgiveravgift automatisk på bakgrunn av definerte regler
 • Bestilling av oppdaterte skattekort for alle ansatte
 • Henter skattekort for alle ansatte ved et tastetrykk
 • Lønnsslipp på blankt ark
 • Lønnsslipp på A4 pressfals
 • Terminoppgave for skatt og arbeidsgiveravgift
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Innsending av oppgaver til Altinn
 • Rapporter for statistikk og oversikt
 • Tar vare på feriepengegrunnlaget
 • Lager feriepenger på en ryddig måte
 • Summerer opp alle lønninger for en måned
 • Overfører disse til regnskapet med et tastetrykk

 

 

Agro Budsjett

Budsjett kombinert med Regnskap er et nyttig styringsverktøy i den daglige driften
Budsjettering, Avdeling og Prosjekt, samt Rapporter. Det er hovedfunksjonene i Agro Budsjett. Fører du regnskap i Agro Økonomi øker du nytteverdien av regnskapsutskriftene ved å også benytte programmet til budsjettering.

Agro Budsjett lar deg adressere problemene dine før de blir et problem
Resultatrapportene sammenstiller regnskap med budsjett for valgt regnskapsperiode og viser avvik mellom regnskap og budsjett. Det gjør det mye lettere å justere kursen i bedriften din før det blir et problem.

Rimelig
Budsjettmodulen er rimelig. Se prisliste.

Slik kommer du i gang:
Installer Agro Økonomi fra nedlastingssiden og du har tilgang til alle moduler i programpakken, inkludert Budsjett.

Uten lisens fungerer programmet som en såkalt demoversjon. Du kan likevel bokføre dine reelle bilag og dermed få et godt innblikk i hvordan programmet fungerer i praksis.

 

Hovedfunksjoner Agro Budsjett:

 • Budsjetter årlig og fordel på måneder
 • Avdeling- og prosjektvis budsjettering

Mange forskjellige rapporter med sammenstilling av regnskap og budsjett

 

Øvrige funksjoner:

 • Agrodata sine programmer passer for alle næringer, og er spesielt godt egnet til kombinasjon av flere næringer
 • Budsjettmodulen koster kun kr. 160,- pr. år, i tillegg til startavgift første året kr. 640,-

 

 

 

Agro Time

Et enkelt verktøy for din timeregistrering
Mange virksomheter plikter i dag å registrere timer. Agro Time gir deg grunnlaget for fakturering og avlønning. Du får kontroll over timeregistrering i en travel hverdag. Agro Time lar deg opprette egne kundebaser for god oversikt og legger grunnlaget for enkel utfakturering og/eller utlønning. Det gir deg muligheten til å opprette unike aktivitetskoder for registrering av timer.

Med Agro Økonomi har du et anker for timeregistreringen, og kundereskontroen vil bli tilgjengelig i Agro Time. Da vil du enkelt kunne eksportere timene til Agro Faktura. Der mottas de som en ordre som kan redigeres før den faktureres.

Programmet er utviklet for å være funksjonelt, brukervennlig og tidsbesparende.

Agrodata sine programmer passer for alle næringer, og er spesielt godt egnet til kombinasjon av flere næringer. Se prisliste.

Slik kommer du i gang:
Installer Agro Økonomi fra startsiden og du har tilgang til alle moduler i programpakken, inkludert Time.

Uten lisens fungerer programmet som en såkalt demoversjon. Du kan likevel bokføre dine reelle bilag og dermed få et godt innblikk i hvordan programmet fungerer i praksis.

 

Funksjoner Agro Time:

 • Registrerer starttid, stopptid og medgått tid for en arbeidsoperasjon. Enkel kontroll over timeregistrering i en travel hverdag.
 • Rapporterer tidsbruk på alle ansatte, pr. kunde, pr. arbeidstype etc. Fantasien er begrensingen
 • Eksporterer timer til ordre/faktura og til lønnsmodulen for videre produksjon av faktura og avlønning

 

Øvrige funksjoner

Lag grunnlag for avlønning

Enkel timeføring på separate prosjekter

 • Dersom man bruker Agro Økonomi får man et anker for timeregistreringen, og kundereskontroen vil bli tilgjengelig i Agro Time. Da vil man enkelt kunne eksportere timene til Agro Faktura, hvor de mottas som ordre som kan redigeres før de faktureres

Agro Avstemming

Agro Avstemming er et verktøy for å holde oversikt og dokumentere avstemmingen av regnskapet

Du kan enkelt avstemme konti for balanse, resultat, kunder og leverandører, direkte mot regnskapstallene. Årsoppgaver og avstemmingsskjema lagres digitalt i modulen. Derfor trenger du ingen avstemmingsperm.

Agro avstemming sparer deg for arbeid
Med Agro Avstemming dokumenterer du saldoene på hver enkelt konto i regnskapet, basert på direkte innhenting av regnskapstall. Du kan oppgi kilde, skrive kommentar og hente inn dokument.

Modulen er inndelt i fire deler:
– Balanse
– Resultat
– Kunder
– Leverandører

Du velger dato for avstemming og har ulike valg for hvilke konti du vil ha med. F.eks. alle med saldo, alle med bevegelse eller du kan merke manuelt hvilke du vil ha med. Du kan kjøre en rapport som viser avstemming og dokumentasjon som kan være nyttig for blant annet en revisor.

En stor fordel med Agro Avstemming er at kolonnen for regnskapstall er aktiv mot regnskapet hele tiden. Om du har lagret en avstemming på en gitt dato, og senere gjør endring i regnskapet før denne dato, vil du straks oppdage avviket. Dette er et mye bedre verktøy enn et passivt avstemmingsskjema.

Agro Avstemming sparer deg for arbeid med eksport og import av saldobalanse. Modulen er fullt integrert med Agro Økonomi og henter alle tall automatisk. Se prisliste.

Slik kommer du i gang:
Installer Agro Økonomi fra startsiden og du har tilgang til alle moduler i programpakken, inkludert Avstemming.

Uten lisens fungerer programmet som en såkalt demoversjon. Du kan likevel bokføre dine reelle bilag og dermed få et godt innblikk i hvordan programmet fungerer i praksis.

 

Hovedfunksjoner Agro Avstemming:

 • Agro Avstemming sparer deg for arbeid med eksport og import av saldobalanse
 • Nyttig avstemmingsrapport for revisor. Du kan ta ut en rapport over alle konti som er avstemt. Rapporten inneholder alle saldoer og evt. avvik og kommentarer. Rapporten kan sendes til revisor/regnskapsfører som dokumentasjon av din avstemming.
 • Automatisk oppdatering av avvik

 

Øvrige funksjoner Agro Avstemming

 • Du kan lagre kopi av bilag, årsoppgaver, kontoutskrifter m.m.
 • Ved å arkivere all dokumentasjon i Agro Avstemming. Kan du droppe den fysiske avstemmingspermen

 

Agro Årsoppgjør

Agro Årsoppgjør er sømløst integrert med regnskapet
Endrede krav til revisor for små selskaper gjør at mange vil og kan gjennomføre årsavslutningen selv. Agrodata leverer integrert årsavslutning for AS. Programmet gir derfor en svært effektiv arbeidsflyt når du skal gjøre regnskapet ferdig til et komplett årsoppgjør med årsberetning, regnskap og noter. Årsoppgjørsrutinene bygger på enkle prinsipper som du kjenner igjen fra de andre modulene i programmet, og løsningen er fullt integrert med regnskapet.

Dette produktet gjør at Agro Økonomi er det eneste program i Norge der du kan gjøre alt fra fakturering og bilagsføring til Brønnøysundrapport i samme program! Programmet gir derfor en svært effektiv arbeidsflyt når du skal gjøre regnskapet ferdig til et komplett årsoppgjør med årsberetning, regnskap og noter.

 

Rimelig
Du trenger minimum modulene ‘Regnskap Bedrift basis’ og ‘Skatt for AS Bedrift’. Se fullstendig prisliste her. Etableringskostnad tilkommer første år. Dette er utrolig mye produkt for pengene!

Slik kommer du i gang
Ingen ekstra installasjon kreves, da programmet er installert sammen med resten av Agro Økonomi.

 

Hovedfunksjoner Agro Årsoppgjør:

 • Registrer alle grunnlagsdata for aksjeselskapet. Hent regnskapsdata fra regnskapsmodulen. Lag noter etter gode maler i programmet.

 • Skriv ut alle ligningsskjema på papir eller til PDF for egen bruk
 • Send alle aktuelle ligningsskjema til Altinn. Skjemasettet blir kontrollert for feil både før innsending og ved mottak i Altinn. I tillegg sender du enkelt årsregnskapet med noter til Brønnøysund.

 

Øvrige funksjoner

 • Enkel utarbeidelse av komplett årsregnskap
 • Ferdig produsert RR-0002 til Brønnøysund
 • Her finner du maler for produksjon av årsberetningen
 • Malene dekker minimumskrav og sikrer deg godkjenning av regnskapet
 • Lar deg enkelt registrere alle driftsmiddel
 • Knytter driftsmiddel til hovedbokskonti og saldogrupper
 • Start med det regnskapsmessige årsoppgjøret
 • Omarbeid dette enkelt til skattemessige verdier
 • Forskjellsskjemaet blir laget med stor grad av automatikk
 • Er klienten definert med finansregnskap får du automatisk næringsoppgave 2
 • Programmet inneholder skatteskjema for AS
 • God programhjelp til utfylling av selvangivelsen
 • Programmet sjekker datagrunnlaget for feil før innsending
 • Programmet kontrollerer at innsendingen går feilfritt og gir deg kvittering

 

Agro Skatt

Agro Skatt er den naturlige forlengelsen av regnskap for skattepliktige ENK og ANS/DA
Med skattemodulen har du det du trenger for å lage ligningsoppgaver for enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap og sende disse til Altinn.

En smart måte å levere ligningsoppgaver på
Kombinasjonen av Agro Regnskap og Agro Skatt utgjør trolig markedets enkleste system for regnskap og selvangivelse. Skattemodulen kobler seg direkte til regnskapet, og opplysninger fra regnskapet overføres automatisk til ligningsskjema. For enkeltpersonforetak henter programmet Skatteetatens forhåndsutfyllinger fra Altinn, og ved noen klikk har du da ferdig utfylt selvangivelse. Innsending til Altinn er selvfølgelig også inkludert.

Slik kommer du i gang:
Installer Agro Økonomi fra nedlastingssiden og du har tilgang til alle moduler i programpakken, inkludert Lønn.

Uten lisens fungerer programmet som en såkalt demoversjon. Du kan likevel bokføre dine reelle bilag og dermed få et godt innblikk i hvordan programmet fungerer i praksis.


 

Hovedfunksjoner Agro Skatt

 • Hent ferdig utfylte data fra Altinn. Kompletter med egne regnskapsdata.
 • Skriv ut alle ligningsskjema på papir eller til PDF for egen bruk.
 • Send alle aktuelle skjema til Altinn. Skjemasettet blir kontrollert for feil både før innsending og ved mottak i Altinn.

 

Øvrige funksjoner

 • Du kan fylle ut skjemaet med alle poster for hovedutøver og ektefelle
 • Du får hjelp til utfyllingen
 • Alle ligningsskjema med hjelp til korrekt utfylling
 • Import av regnskapstall til aktuelle poster med et tastetrykk
 • Automatisk overføring av tall til deltakeroppgaver
 • Automatisk innhenting av regnskapstall
 • Beregning av skjermingsgrunnlag og skjermingsfradrag
 • Automatisk deling med ektefelle i felles bedrift
 • Henter tall fra Altinn både for hovedutøver og ektefelle
 • Gir forslag fra Altinn sammenstilt med forslag fra regnskap for enkel kontroll av korrekte data
 • Enkel oppdatering ved endring i regnskapstall
 • Du får tydelig varsel dersom datagrunnlaget er endret
 • Nødvendig funksjon for korrekt skatteplanlegging
 • Se resultatet av endringer du gjør umiddelbart
 • Kan skrives ut på papir eller lagres elektronisk som en PDF
 • Alle utskrifter er i korrekt skjemaformat
 • All innsending blir kontrollert slik at du får en garanti for korrekt utfylling
 • Du får varsel dersom skjemasettet ditt inneholder ulogiske kombinasjoner eller feil

 

 

 

Agro Kontor (regnskapskontor)

Hold orden på kontoret og klientene dine

Agro Kontor er spesielt utviklet for regnskapsbransjen og oppfyller kravene til dokumentasjon av regnskapsarbeidet samtidig som det er et nyttig arbeidsverktøy for et hvert regnskapskontor.

Dersom du bruker Agro Kontor i kombinasjon med Agro Økonomi, utnytter du mulighetene i begge programmene som er fullt integrert!

I Agro Kontor får du full oversikt over leverte oppgaver og har full dokumentasjon på dine regnskapsoppdrag. Du får oversikt over hvilke oppdrag du har avtalt med hver enkelt klient og hvem på kontoret som er faglig og ansvarlig saksbehandler.

Sender du SMS eller e-post til kundene dine blir dette automatisk logget i Kontor. Dermed vet du hva du har gjort og når du har gjort det, og du kan dokumentere det.

Agro Kontor er verktøyet du trenger for å oppfylle myndighetskrav til dokumentasjon og organisering av arbeidet på kontoret. Det du virkelig trenger og ikke alt det andre.

Samle alt på en plass
Alle seriøse regnskapskontor har systemer for internkontroll. Disse har gjerne blitt til over tid og finnes på litt forskjellige steder og i ulikt format. Her kan du samle alt på en plass og knytte det til regnskapssystemet. Du får også automatisk logget meldinger du sender fra programmet. Verktøyet er utviklet av folk som selv bruker programmet og vet hva som trengs.

 

Hovedfunksjoner Agro Kontor:

 • Registrerer hva du har tatt på deg, når det er gjort og av hvem, og notater om saker du må huske eller dokumentere.
 • Gir deg en grafisk framstilling av hvorledes du ligger an i arbeidet ditt. Kan enkelt parameterstyres til å vise det som er dagsaktuelt.
 • Kundene dine gjør sannsynligvis en og annen feil, eller datagrunnlag mangler. Her kan du enkelt registrere dette etter hvert som arbeidet skrider fram. Så sender du mankolisten til kunden og avventer svaret.

Øvrige funksjoner Agro Faktura:

 • Se hva du har produsert og sammenling med fjoråret.
 • Her kan du samle alle gjennomgående opplysninger om kunder.
 • Noter ting du tror du husker, men som både du og kunden har glemt om et par år. Strukturert inndeling av opplysninger som lar deg rapportere og søke på tvers av kunder.
 • Dette gjør du etter hvert i arbeidet. Knyttes til bilagsnummer i regnskapet og kvitteres ut etter hvert som spørsmålene blir løst.
 • Generere kundebrev Send mankoliste til kunder.