Brukermøter for regnskapsførere – høst 2017

Brukermøter for regnskapsførere er et supplement til våre generelle, årlige brukermøter som er åpne for alle kunder. Mens de generelle brukermøtene i hovedsak tar for seg årsoppgjøret, vil møtene for regnskapsførere omhandle andre temaer som vi tror er spesielt aktuelle for dere (se program under).
Vi ønsker med dette å skape en arena hvor dere kan komme med innspill og forslag, og hente inspirasjon fra andre regnskapsførere som bruker Agro Økonomi / AR6 Økonomi.

Program:

 • Siste nytt i Agro Økonomi
 • Elektronisk dokumentflyt / bilag direkte til regnskapet
 • Eksterne brukere av Faktura/Lønn/Time
 • Nyheter/endring i skatteregler
 • Nye regler for personvern
 • Eventuelt

 

Tid og sted: for kunder på Sør- og Østlandet

Torsdag   9. november – Vinger Hotel Kongsvinger

Torsdag 16. november – Strand Hotel Fevik

Tirsdag  21. november – Quality Grand Hotel Kongsberg

Torsdag 30. november – Quality Hotel Olavsgaard

Mer informasjon og påmelding

Klokkeslett: 11:00 – 16:00
Foredragsholder: Harald Moskvil (alle møtene) og Linda Trondsen

Pris: kr. 1900 pr. person inkl. lunsj
Bindende påmelding senest 7 dager før møtet.

Faglig oppdatering

 • Bokføringsregelverket 1 time
 • Skatt og avgift 1 time
 • Rettslære 1 time
 • Annet 2 timer

Tidligere brukermøter:

Program:

 • A-meldingen nye rutiner fra 1.1.2015
 • Nytt lønnssystem
 • Årsavslutning – Årsregnskap for AS, erfaringer og muligheter

Tid og sted:

 • Skjetten , Olavsgaard Quality Hotel, 10. november 2014
 • Risør, Risør Hotel, 13. november 2014
 • Kongsberg, Quality Grand Hotel, 18. november 2014

Alle brukermøter kl. 11:00-16:00.

Foredragsholder: Harald Moskvil
Pris kr. 1.700,- pr. pers. inkl. lunsj.
Bindende påmelding senest en uke før kurset ved å klikke på denne linken, eller ved å sende e-post til: post@agilkompetanse.no, eller tlf. 33 07 19 80.

Faglig oppdatering:

 • Finansregnskap 1 time
 • Finansregnskap, bokføring 1 time
 • Skatt og avgift 1 time
 • Annet 2 timer

Program:

· A-meldingen, ingen LTO oppgaver for 2015
· Ordre / faktura på web, nye muligheter
· Dataflyt i landbruket
· EHF fakturaer: sending og mottak.

Tid og sted:

27. oktober. 2015 Fevik, Strand Hotell
10. november. 2015 Kongsberg, Quality Grand Hotel
11. november. 2015 Skjetten, Olavsgaard Quality Hotel

Alle brukermøter kl. 11:00-16:00.
Foredragsholder: Harald Moskvil
Pris kr. 1.800,- pr. pers. inkl. lunsj.

Faglig oppdatering
– Finansregnskap, bokføring 1 time
– Skatt og avgift 1 time
– Annet 3 timer

Bindende påmelding senest en uke før møtet.
Bruk vår hjemmeside: Agil Kompetanse
eller: epost: post@agilkompetanse.no eller tlf. 33 07 19 80

Hjertelig velkommen!
Hilsen Harald Moskvil
logo Agil