Agro Time Funksjoner

  • Registrere tidsbruk
    • Enkel kontroll over timeregistrering i en travel hverdag.
  • Lage grunnlag for avlønning
  • Enkel timeføring på separate prosjekter
  • Overføre timer til fakturering
    • Dersom man bruker Agro Økonomi får man et anker for timeregistreringen, og kundereskontroen vil bli tilgjengelig i Agro Time. Da vil man enkelt kunne eksportere timene til Agro Faktura, hvor de mottas som ordre som kan redigeres før de faktureres