Agro Skatt Funksjoner

 • Selvangivelse for enkeltpersonsforetak
  • Du kan fylle ut skjemaet med alle poster for hovedutøver og ektefelle
  • Du får hjelp til utfyllingen
 • Selskaps- og deltakeroppgave for AS
  • Alle ligningsskjema med hjelp til korrekt utfylling
  • Import av regnskapstall til aktuelle poster med et tastetrykk
  • Automatisk overføring av tall til deltakeroppgaver
 • Skjema for personinntekt
  • Automatisk innhenting av regnskapstall
  • Beregning av skjermingsgrunnlag og skjermingsfradrag
  • Automatisk deling med ektefelle i felles bedrift
 • Innhenting av selvangivelse fra Altinn
  • Henter tall fra Altinn både for hovedutøver og ektefelle
  • Gir forslag fra Altinn sammenstilt med forslag fra regnskap for enkel kontroll av korrekte data
 • Automatisk overføring av tall fra regnskap
  • Enkel oppdatering ved endring i regnskapstall
  • Du får tydelig varsel dersom datagrunnlaget er endret
 • Skatteberegning
  • Nødvendig funksjon for korrekt skatteplanlegging
  • Se resultatet av endringer du gjør umiddelbart
 • Utskrift av alle ligningsskjema
  • Kan skrives ut på papir eller lagres elektronisk som en PDF
  • Alle utskrifter er i korrekt skjemaformat
 • Innsending av ligningsskjema via Altinn
  • All innsending blir kontrollert slik at du får en garanti for korrekt utfylling
  • Du får varsel dersom skjemasettet ditt inneholder ulogiske kombinasjoner eller feil