Agro Regnskap Integrasjon

Slik er Agro Regnskap integrert:

• Agro Økonomi:
– Felles kunde- og leverandørregister for alle moduler i Agro Økonomi.
– Utgående fakturaer bokføres automatisk og fortløpende ved fakturering.
– Lønninger kan bokføres ved månedlig import.
– Regnskapstall overføres til selvangivelse og personinntektskjema
– Skatteregnskap for AS bygger på regnskapstall og overføres til selvangivelse
– Kontosaldoer fra regnskapet overføres fortløpende til avstemming
– Budsjett kan settes opp med regnskapstall som referanse

• Altinn:
Innsending av merverdiavgiftsoppgave.
– Fra Agro Skatt og Agro Årsoppgjør sendes selvangivelse med vedlegg som næringsoppgave, avskrivningsskjema, personinntektskjema etc.
– Fra Agro Lønn sendes terminoppgaver for lønn og lønns-og trekkoppgaver.

• Brønnøysundregisteret:
Integrert med Enhetsregisteret i Brønnøysund. Søk og automatisk overføring av data til reskontro og klient.
– EHF faktura:
Konto for mottak av EHF-fakturaer oppretter du vederlagsfritt hos oss. Vi registrerer din bedrift i Elma-registeret. Når kontoen er opprettet, får du dine fakturaer direkte inn i regnskapet og slipper å behandle papirfakturaer eller faktura på epost.

Mottak av faktura koster kr 3,- pr. stk. En del større firma (inkl. stat og kommuner) kan levere slike fakturaer.

Bokføring av EHF-fakturaer skjer tilnærmet automatisk, programmet finner beløp, fakturanummer, dato, forfall, kid, leverandørkonto etc. selv.