Agro Regnskap Funksjoner

 • Bokføring med automatisk merverdiavgiftsbehandling
  • Bilag kan bokføres manuelt, eller ved import fra andre program-moduler (Faktura, Lønn)
  • Bilag kan også importeres fra bank (ocr/kid og remittering)
  • Du kan importere inngående fakturaer i EHF-format, og avregninger i landbruket
  • Du kan velge å lagre bilagene elektronisk (skannede bilag)

 

 • Rutiner for hurtig bokføring
  • Automatisk betalingsbilag ved lagring av fakturabilag
  • Automatisk saldering av bilaget + evt. postering på fast valgt bankkonto
  • Bruk av bilagsmaler (for gjentagende bilag)
  • Enkelt oppslag i kontoplan og kunde/leverandør-register direkte fra bokføringsbildet
  • Visning av saldo for aktiv konto
 • Kunde- og leverandørrestkonto med post-mot-post

  • Opprettelse av kunder og leverandører kan gjøres fortløpende mens du bokfører. Det er direkte tilgang til Brønnøysundregisteret. Det sparer deg for unødig tasting og sikrer riktige opplysninger. Post-mot-post-register tilgjengelig. Det hjelper deg å holde styr på ubetalte/betalte fakturaer.

 

 • Avdeling- og prosjektregnskap
  • Forslag til standard-avdelinger for primærnæringer og anledning til flere avdelinger for alminnelig næring. Prosjektkoder kan fritt opprettes og benyttes ved bokføring. Alle rapporter kan kjøres splittet på avdeling og/eller prosjekt.

 

 • Remittering og KID
  • Etter bokføring av inngående fakturaer, kan du sende en fil til nettbanken for betaling. Du får anledning til å taste inn kid eller melding + leverandørens bankkontonr. under bokføringen. Du henter returfil fra banken for automatisk bokføring av betalingsbilagene.

 

 • Innsending av MVA oppgave via Altinn
  • MVA oppgave for alminnelig næring og primærnæring, årsoppgave og/eller terminoppgave. Når bilagene er bokført, er mva.oppgaven klar for innsending.

 

 • Utfylt næringsoppgave 1 eller 2
  • Når bilagene er bokført er også næringsoppgaven ferdig utfylt. Innsending til Altinn må skje sammen med selvangivelsen.

 

 • Mange rapporter
  • Stort utvalg av standardrapporter som er enkle og raske å bruke. Interaktive rapporter. Du kan klikke på enkeltposter og se hvor tallene kommer fra.

 

 • Import av skannede bilag
  • Bilag kan skannes til pdf og importeres til bokføringen.