Agro Lønn

Riktig lønn er viktig for alle ansatte
Skal du håndtere lønn, men har ikke tid til å lære deg bruken av et komplisert lønnssystem? Da er Agro Lønn løsningen for deg! Den vanlige brukeren av programmet er en bedrift med 1 til 100 ansatte, eller regnskapskontor med slike kunder.

Agro Lønn fungerer etter de samme enkle prinsipper som resten av programmet. Veien fram til ferdig lønnslipp er kort, og programmet er svært fleksibelt i bruk. Programmets enkle og robuste løsning er spesielt godt egnet for den som ikke er spesialister i avlønning, og som helst vil bruke tiden sin på andre arbeidsoppgaver. Programmets hovedfunksjoner er arbeidstakerregister, Lønns- og trekkarter og Avlønning.

Veldig enkelt
Et sett av ferdig definerte lønnsarter dekker de grunnleggende behovene for lønn, godtgjørelser og trekk. Har du spesielle behov, kan du selv tilpasse lønnsartene slik at de passer din virksomhet. Kombinerer du flere næringer, håndterer programmet dette automatisk både i forhold til innrapportering og regnskapsføring.

Fornuftig pris
Du får programmet i forskjellige versjoner alt etter ditt behov. Har du inntil 50 avlønninger pr. år klarer du deg med utgaven «bedrift basis». For flere avlønninger benytter du utgaven «bedrift». Se prisliste for komplette priser på alle ulike moduler.

Hvorfor bruke lønnssystem:
Ved bruk av et godkjent lønnssystem får bedriften en lavere feilprosent på innrapporterte data. Effekten er mindre arbeid for både dere og oss. Samtidig forhindrer du unødig opprydding i ettertid. Riktige data gir oss et korrekt grunnlag når vi beregner premien du som arbeidsgiver skal betale. Ved å benytte et godkjent lønnssystem sikres også bedre økonomisk forutsigbarhet.

Integrert med A-ordningen
Nye krav til alle arbeidsgivere: Fra 01.01.2015 ble det innført en helt ny innrapportering av lønn, «A-ordningen». Dette gjør rapportering til offentlige etater enklere for arbeidsgiverne ved at vi kun forholder oss til; én elektronisk melding i én kanal til alle tre etater (skatteetaten, nav, statistisk sentralbyrå).

Les mer om a-melding her:
https://www.altinn.no/A-ordningen

Slik kommer du i gang:
Installer Agro Økonomi fra nedlastingssiden og du har tilgang til alle moduler i programpakken, inkludert Lønn.

Uten lisens fungerer programmet som en såkalt demoversjon. Du kan likevel bokføre dine reelle bilag og dermed få et godt innblikk i hvordan programmet fungerer i praksis.

 

Hovedfunksjoner Agro Lønn:

 • Registrerer alle arbeidstakere med relevante opplysninger, inkludert oppdatert skattekort
 • Definere alle aktuelle lønns og trekkarter med skattebehandling og gjennom rapportering via a-meldingen
 • Mulighet for stor grad av automatikk ved bruk av maler. Automatisk overføring til regnskap.

 

Øvrige funksjoner Agro Lønn:

 • Skatteberegning og rapportering til Skatteetaten via a-meldingen
 • Beregner feriepenger og arbeidsgiveravgift automatisk på bakgrunn av definerte regler
 • Bestilling av oppdaterte skattekort for alle ansatte
 • Henter skattekort for alle ansatte ved et tastetrykk
 • Lønnsslipp på blankt ark
 • Lønnsslipp på A4 pressfals
 • Terminoppgave for skatt og arbeidsgiveravgift
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Innsending av oppgaver til Altinn
 • Rapporter for statistikk og oversikt
 • Tar vare på feriepengegrunnlaget
 • Lager feriepenger på en ryddig måte
 • Summerer opp alle lønninger for en måned
 • Overfører disse til regnskapet med et tastetrykk