Agro Lønn Funksjoner

 • Lønnsartregister
  • Skatteberegning og rapportering til Skatteetaten via a-meldingen
  • Beregner feriepenger og arbeidsgiveravgift automatisk på bakgrunn av definerte regler
 • Henting av elektroniske skattekort
  • Bestilling av oppdaterte skattekort for alle ansatte
  • Henter skattekort for alle ansatte ved et tastetrykk
 • Gode lønnsslipper
  • -Lønnsslipp på blankt ark
  • Lønnsslipp på A4 pressfals
 • Rapporter
  • Terminoppgave for skatt og arbeidsgiveravgift
  • Lønns- og trekkoppgaver
  • Innsending av oppgaver til Altinn
  • Rapporter for statistikk og oversikt
 • Beregning og utlønning av feriepenger
  • Tar vare på feriepengegrunnlaget
  • Lager feriepenger på en ryddig måte
 • Automatisk overføring til regnskap
  • Summerer opp alle lønninger for en måned
  • Overfører disse til regnskapet med et tastetrykk