Agro Avstemming

Agro Avstemming er et verktøy for å holde oversikt og dokumentere avstemmingen av regnskapet

Du kan enkelt avstemme konti for balanse, resultat, kunder og leverandører, direkte mot regnskapstallene. Årsoppgaver og avstemmingsskjema lagres digitalt i modulen. Derfor trenger du ingen avstemmingsperm.

Agro avstemming sparer deg for arbeid
Med Agro Avstemming dokumenterer du saldoene på hver enkelt konto i regnskapet, basert på direkte innhenting av regnskapstall. Du kan oppgi kilde, skrive kommentar og hente inn dokument.

Modulen er inndelt i fire deler:
– Balanse
– Resultat
– Kunder
– Leverandører

Du velger dato for avstemming og har ulike valg for hvilke konti du vil ha med. F.eks. alle med saldo, alle med bevegelse eller du kan merke manuelt hvilke du vil ha med. Du kan kjøre en rapport som viser avstemming og dokumentasjon som kan være nyttig for blant annet en revisor.

En stor fordel med Agro Avstemming er at kolonnen for regnskapstall er aktiv mot regnskapet hele tiden. Om du har lagret en avstemming på en gitt dato, og senere gjør endring i regnskapet før denne dato, vil du straks oppdage avviket. Dette er et mye bedre verktøy enn et passivt avstemmingsskjema.

Agro Avstemming sparer deg for arbeid med eksport og import av saldobalanse. Modulen er fullt integrert med Agro Økonomi og henter alle tall automatisk. Se prisliste.

Slik kommer du i gang:
Installer Agro Økonomi fra startsiden og du har tilgang til alle moduler i programpakken, inkludert Avstemming.

Uten lisens fungerer programmet som en såkalt demoversjon. Du kan likevel bokføre dine reelle bilag og dermed få et godt innblikk i hvordan programmet fungerer i praksis.

 

Hovedfunksjoner Agro Avstemming:

  • Agro Avstemming sparer deg for arbeid med eksport og import av saldobalanse
  • Nyttig avstemmingsrapport for revisor. Du kan ta ut en rapport over alle konti som er avstemt. Rapporten inneholder alle saldoer og evt. avvik og kommentarer. Rapporten kan sendes til revisor/regnskapsfører som dokumentasjon av din avstemming.
  • Automatisk oppdatering av avvik

 

Øvrige funksjoner Agro Avstemming

  • Du kan lagre kopi av bilag, årsoppgaver, kontoutskrifter m.m.
  • Ved å arkivere all dokumentasjon i Agro Avstemming. Kan du droppe den fysiske avstemmingspermen