Agro Årsoppgjør

Agro Årsoppgjør er sømløst integrert med regnskapet
Endrede krav til revisor for små selskaper gjør at mange vil og kan gjennomføre årsavslutningen selv. Agrodata leverer integrert årsavslutning for AS. Programmet gir derfor en svært effektiv arbeidsflyt når du skal gjøre regnskapet ferdig til et komplett årsoppgjør med årsberetning, regnskap og noter. Årsoppgjørsrutinene bygger på enkle prinsipper som du kjenner igjen fra de andre modulene i programmet, og løsningen er fullt integrert med regnskapet.

Dette produktet gjør at Agro Økonomi er det eneste program i Norge der du kan gjøre alt fra fakturering og bilagsføring til Brønnøysundrapport i samme program! Programmet gir derfor en svært effektiv arbeidsflyt når du skal gjøre regnskapet ferdig til et komplett årsoppgjør med årsberetning, regnskap og noter.

 

Rimelig
Du trenger minimum modulene ‘Regnskap Bedrift basis’ og ‘Skatt for AS Bedrift’. Se fullstendig prisliste her. Etableringskostnad tilkommer første år. Dette er utrolig mye produkt for pengene!

Slik kommer du i gang
Ingen ekstra installasjon kreves, da programmet er installert sammen med resten av Agro Økonomi.

 

Hovedfunksjoner Agro Årsoppgjør:

 • Registrer alle grunnlagsdata for aksjeselskapet. Hent regnskapsdata fra regnskapsmodulen. Lag noter etter gode maler i programmet.

 • Skriv ut alle ligningsskjema på papir eller til PDF for egen bruk
 • Send alle aktuelle ligningsskjema til Altinn. Skjemasettet blir kontrollert for feil både før innsending og ved mottak i Altinn. I tillegg sender du enkelt årsregnskapet med noter til Brønnøysund.

 

Øvrige funksjoner

 • Enkel utarbeidelse av komplett årsregnskap
 • Ferdig produsert RR-0002 til Brønnøysund
 • Her finner du maler for produksjon av årsberetningen
 • Malene dekker minimumskrav og sikrer deg godkjenning av regnskapet
 • Lar deg enkelt registrere alle driftsmiddel
 • Knytter driftsmiddel til hovedbokskonti og saldogrupper
 • Start med det regnskapsmessige årsoppgjøret
 • Omarbeid dette enkelt til skattemessige verdier
 • Forskjellsskjemaet blir laget med stor grad av automatikk
 • Er klienten definert med finansregnskap får du automatisk næringsoppgave 2
 • Programmet inneholder skatteskjema for AS
 • God programhjelp til utfylling av selvangivelsen
 • Programmet sjekker datagrunnlaget for feil før innsending
 • Programmet kontrollerer at innsendingen går feilfritt og gir deg kvittering