Agro Årsoppgjør Funksjoner

 • Årsregnskap med innsending til Brønnøysund via Altinn
  • Enkel utarbeidelse av komplett årsregnskap
  • Ferdig produsert RR-0002 til Brønnøysund
 • Noter og årsberetning
  • Her finner du maler for produksjon av årsberetningen
  • Malene dekker minimumskrav og sikrer deg godkjenning av regnskapet
 • Driftsmiddelkartotek
  • Lar deg enkelt registrere alle driftsmiddel
  • Knytter driftsmiddel til hovedbokskonti og saldogrupper
 • Regnskapsmessig og skattemessig årsavslutning
  • Start med det regnskapsmessige årsoppgjøret
  • Omarbeid dette enkelt til skattemessige verdier
  • Forskjellsskjemaet blir laget med stor grad av automatikk
 • Næringsoppgave 2 og forskjellskjema
  • Er klienten definert med finansregnskap får du automatisk næringsoppgave 2
 • Selvangivelse for AS
  • Programmet inneholder skatteskjema for AS
  • God programhjelp til utfylling av selvangivelsen
 • Innsending av ligningsskjema via Altinn
  • Programmet sjekker datagrunnlaget for feil før innsending
  • Programmet kontrollerer at innsendingen går feilfritt og gir deg kvittering