Agro Aksjebok

En komplett Aksjebok
Programmet henter automatisk tall fra foregående år fra Altinn, og programmet fyller automatisk ut aksjonærregisteroppgaver. Agro Aksjebok er lett å bruke og har et brukergrensesnitt du vil kjenne deg igjen i.

– Du får rask oversikt over fordeling av utbytte
– Du får full oversikt over endringer i selskapet og styret
– Du får full oversikt over styrets historie
Dette verktøyet er et must for selskap med mange aksjonærer
Aksjeloven krever at alle aksjeselskap fører aksjebok. Loven setter konkrete krav til innhold og oppbygning:

Når et aksjeselskap er stiftet, skal styret sørge for at det opprettes en aksjeeierbok for selskapet. Aksjeeierboken kan føres elektronisk.
Aksjeeierne skal innføres i alfabetisk orden med navn eller foretaksnavn, fødselsdato eller organisasjonsnummer og adresse. Selskapet skal oppbevare opplysninger også om tidligere aksjeeiere i minst ti år.
Alle aksjeselskaper skal årlig levere Aksjonærregisteroppgave (RF-1086) til Skatteetaten. Disse opplysningene gir Skatteetaten grunnlag for å produsere og sende ut Aksjer og egenkapitalbevis (RF-1088) til aksjonærene. Den danner grunnlag for forhåndsutfylling av skattepliktige beløp i selvangivelsen.

Slik kommer du i gang:
Installer Agro Økonomi fra startsiden og du har tilgang til alle moduler i programpakken, inkludert Time.

Uten lisens fungerer programmet som en såkalt demoversjon. Du kan likevel bokføre dine reelle bilag og dermed få et godt innblikk i hvordan programmet fungerer i praksis.


 

Hovedfunksjoner Agro aksjebok:

  • Automatisk utfylling av aksjonærregisteroppgave
  • Import av selskapsopplysninger og aksjonæropplysninger fra Altinn
  • Elektronisk rapportering til Altinn med skjemakontroll

 

Øvrige funksjoner Agro Aksjebok:

  • Få raskt oversikt over fordeling av utbytte
  • Få full oversikt over endringer i selskapet og styret
  • Tar vare på og holder oversikt over styrets historie