Agro Aksjebok Funksjoner

 • Aksjonærregisteroppgave
  • Automatisk utfylling av aksjonærregisteroppgave
 • Selskapsopplysninger
  • Import av selskapsopplysninger og aksjonæropplysninger fra Altinn
 • Rapporter
  • Elektronisk rapportering til Altinn med skjemakontroll
 • Få raskt oversikt over utbytte
  • Få raskt oversikt over fordeling av utbytte
 • Registrering av alle typer hendelser
  • Få full oversikt over endringer i selskapet og styret
 • Historikk
  • Tar vare på og holder oversikt over styrets historie